3. ()

( 1759-1762 . , , .)

1759 18
4796 1) ELISAB. I D.G. IMP. TOT. RUSS. - I-/
4797 2) ELISAB. I D.G. IMP. TOT. RUSS., - I-/
4798 3) ELISAB. I D.G. IMP. TOT. RUSSIAE - I-/
4799 4) ELISAB. I D.G. IMP. TOT. RUSSIAE, 01
4800 5) ELISABETHA I IMP. TOT. RUSSIAE 02
4801 6) ELISABETHA I IMP. TOT. ROSS. ÷ 03
6
4802 1) ELISAB. I D.G. IMP. TOT. RUSS. I-/
4803 2) ELISAB. I D.G. IMP. TOT. RUSS., I-/
4804 3) ELISABETHA I IMP. . RUSS. I-/
4805 4) ELISAB. I IMP. . RUSS. 04
3
4806 1) ELISAB. I D.G. IMP. . RUSS. MONETA REGNI PRUSS. I-/
4807 2) ELISAB. I IMP. TOT. RUSS. MONETA ARGNTEA REG. PRUS. - I-/
2
4808 1) II GROSUSS II-/
4809 2) II GROSUSS II GROSSUS, II-/
4810 1 II-/
4811 II-/
1760 4812 18 I-/
4813 6 I-/
4814 3 - I-/
2
4815 1) II GROSSUS - II-/
4816 2) II GROSSUS, II-/
4817 1 II-/
4818 - II-/
1761 4819 1/3 III-/
4820 18 I-/
1/6
4821 1) III-/
4822 2) , III-/
4823 3) III-/
6
4824 1) ELISAB. I D.G. IMP. . RUSS. I-/
4825 2) ELISAB. I D.G. IMP. . RUSS., I-/
4826 3) ELISAB. I D.G. IMP . RUSS., I-/
4827 4) ELISABETHA I IMP. . RUSS. I-/
3
4828 1) ELISAB. I D.G. IMP. . RUSS. MONETA REGNI PRUSS. - I-/
4829 2) ELISAB. I D.G. IMP. . RUSS. MONETA ARGNTEA REG. PRUS. I-/
4830 3) ELISAB. I IMP. TOT. RUSS. MONETA ARGNTEA REG. PRUS. I-/
4831 2 II-/
4832 1 - II-/
4833 II-/
1762 4834 6 - I-/

 I. 18
I. 18

 I. 6
I. 6

 I. 3
I. 3

 II. 2
II. 2

 II. 1
II. 1

 II.
II.

 III. 1/3
III. 1/3

 III. 1/6
III. 1/6

01
01

02
02

03
03

04*
04*


VseMonetki.ru, 2001-2020
:
http://vsemonetki.ru/ ' '
@Mail.ru